Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
421015
Sted- og lokalitetsnummer
230305-12
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Brådeborg voldsted. Voldstedet består af en nærmest oval borgbanke, udskåret i et bakkehæld og på 2 sider, nemlig i øst og syd, omgivet af en vinkelformet grav. Et smalt plateau skiller bankens fod i vest fra et naturligt fald, i nord fra en lille kløft, hvorigennem løber en bæk. Banken måler på topfladen ca. 25 x 55 m, ved foden ca. 50 x 80 m. Topfladen har mod vest en svag cirkulær hul- ning, hvori ses en stor granitsten, og mod øst en cirkulær højning. Banken hæver sig indtil ca. 6 m over gravens bund. Bredden af graven er målt ved overkanterne ca. 20 m. Ved en indsnævring af kløften nordvest for banken er bækløbet kantet med opstillede kampesten. Voldstedet er græsklædt. Voldstedets form og udstrækning fremgår af vedlagte skitse, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Braaborg", Voldsted. Bestaar af en ca. 1,50 m. høj, aflang Bakke, ca. 40-45 m. lang i Ø-V, ca. 30 m. bred i N-S, maalt paa dens Overflade. I Syd og Øst omgives Bakken af en ved Bunden ca. 4 m. bred Grav, sænket indtil 4 m. dybt under Markflade. I vest ingen Grav, Braurupbæk ydede her Beskyttelse nok, der er her, ved Midtbakkens Fod, et ca. 5 m. bredt Bælte Mark i Niveau med den s. og ø. Voldgravs Bund, først V. for dette Bælte skraaner Terrænet direkte ned til Braurupbæk. I Nord fortsættes dette Markbælte - her lidt bredere og noget højere liggende end den s. og ø. Voldgravs Bund - langs hele Midtbakkens Side, Nord for dette Bælte igen er gravet en ca. 3 m. dyb, ved Bunden ca. 4 m. bred Grav, løbende langs hele Voldstedets Nordside og endnu med lidt Vand i Bunden, denne Grav har øjensynlig optaget Vand fra en østre ned mod Braurupbæk løbende Grøft eller Bæk, hvis udtørrede Leje endnu ses i den tilgrænsende Mark mod Ø. Midtbakken er foroven i V. trugformet neddybet, indtil 1 m., spredte Murbrokker ses i dens Overflade. Afstanden fra den s. og ø. Voldgravs Bund til Midtbakkens højeste Top er ca. 5,50 m. Hele Voldstedet er under Dyrkning. - Om Sagn vedrør "Braaborg" se Claus Duus, Sundewitt, og Raben i "Heimatblätter" I S. 122 ff., samt Kieler Ber. 5. S. 10. Bevoksning: 1979: Græs
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg Slot
1955
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1967
Registrering via historisk dokumentation - Uspecificeret institution
1973
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorIngen bemærkninger. Foto: S/H og F 09.25 fra SV. 09.26 fra NV. Bevoksning: 1979: Græs
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links