Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
42107
Sted- og lokalitetsnummer
230305-14
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Avnbøl, bd. 5, bl. 80, art. 80, Avnbøl Sned. Langdysse, 18 m lang i Ø-V, 8 m bred, 1,25 m høj. 3 sten af et forstyrret kammer ses mod øst på højningen. 5 m SV herfor en sænkning. I Avnbøl skov.

Undersøgelseshistorie

1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLanghøj i den nv. Ende af Aunbøl Skov. 1,25 m. høj, ca. 18 m. lang i Ø-V, ca. 8 m. bred. Højen er en forstyrret Langdysse. For Østenden staar endnu 3 Randsten paa Plads og en enkelt er tilbage i NV-Hjørnet, ellers er alle Randsten fjernede. Af Vestkamret ses intet Spor, et mindre, firkantet Hul, ca. 1 Kvm. stort og ret fladt, er her gravet i gammel Tid, men iøvrig synes Højen her uforstyrret. I Østenden ses Resterne af et forstyrret Dyssekammer med Længderetn. ligesom Højen Ø-V, der er gravet rundt om det, og Stenene er delvis omvæltede (se Skitsen omstaaende, de skraverede Sten er nok af Leje), kun 2 Sidesten er endnu paa Plads, nemlig Nordsidens østlige og Sydsidens vestlige. Kamret har været sat af 2 Sten i hver Langside og 1 for hver Ende. Af Endestenene er den vestlige væltet ind over Kamret med Bagsiden opad, den østlige forsvundet. De 2 uforstyrrede Sidesten vender en naturlig Fladside indad, de 2 andre har tilhørende Fladsider. Dæksten mangler. Kamret, som er jordfrit, har været 1,80 m langt, 0,45 m bredt, indv. Maal, i dets Midte en mindre, tilfældig indkommet Sten. Kamrets Østende er 1,80 m. fjernet fra den midterste af de 3 ved Højens Østende bevarede Randsten. - Højen er spredt bevoxet med ung, høj Bøg.
1920
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLanghøj, 18 m lang i øst-vest, 8 m bred, 1,25 m høj. 3 sten af et forstyrret kammer ses mod øst på højningen. 5 m. sydvest herfor en sænkning. I Avnbøl Skov.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg Slot
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet. Kvas væk. Bevoksning tyndes etc. mod spor. I Ø-ende 3 randsten, i S-side 5 randsten, i N-side 4 randsten.
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med flere store træer.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links