Faktaboks

Kommune
Assens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
371319
Sted- og lokalitetsnummer
080206-57
Anlæg
Borg/Voldsted, Udateret (dateret 500 f.Kr. - 1800 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldgrav. En ca. 165 m lang voldgrav, der foroven er ca. 27 m bred. Graven har ca. 4 m brede, indtil 2,5 m høje skråninger, der er bevoksede med træer. Voldgraven er vandfyldt, bortset fra den østligste ende. Ved voldgravens udmunding i søen mod vest er den overspændt med en ca. 2 m bred jernhænge- bro. Voldgraven ligger syd for Brahesborg hovedbygning paral- lelt med den offentlige vej. Fredningsgrænsen forløber langs voldgravens øvre kanter i nord og syd, i vest lige vest for broen og i øst langs ce- mentmuren, der danner gravens afslutning mod øst. Broen over voldgraven er ikke omfattet af fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning eller tilfyld- ning eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af vold- graven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1969
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1971
Museal besigtigelse - Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning
1971
Tinglysning - Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldgrav på Brahesborg hovedgård. Fundet som beskrevet. Ingen mål opgivet.
1996
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Odense Bys Museer
1996
Uspecificeret museal aktivitet - Odense Bys Museer
1996
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
2001
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links