Faktaboks

Kommune
Assens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
371316
Sted- og lokalitetsnummer
080206-4
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Rund høj, "Tokehøj", 17-18 m i tværmål, 2 m høj. Midt i hø- jen en større fordybning, 6-7 m vid. På dens bund en forstyr- ret stensat grav, vistnok et dyssekammer. Der ses nu en stor endesten mod N, 1 endnu større, mindst 1,25 m lang sten i kammerets vestside, mens 1 stor bæresten fra kamrets øst- side ligger indvæltet i kamret. Bevokset med gamle træer og krat. I ager.

Undersøgelseshistorie

1625
Registrering via historisk dokumentation - Uspecificeret institutionPræsteindberetning til Ole Worm: ..."vdj enn liden lund befindis enn høy, som kaldis Abelgaardzhøy, huorudj en meenis at were begraffuen wed naffnn Tocke, som war met fryct achtit och æhrit for en half gud, aff huilckenn samme lund haffuer sit naffnn och kaldiss Tockelund."...
1859
Registrering via historisk dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1897
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Tokehøi" rund Høi 54', Tværmaal, 6' høi. Bevoxet. Midt i Høien en større Fordybning der naar til Bunden. Paa Bunden er en forstyrret stensat Grav. Der en Sten mod Nord, formentlig Endesten - 2' bred. Mod Vest staar nu 4' lang Sten, mod Syd - 7' fra nordlige Endesten, sees to Sten. En Sten ligger nedvæltet i Graven rimeligvis en Dæksten.
1897
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTokehøj, rund høj, 17-18 m i tværmål, 2 m høj. I ager. Bevokset med gamle træer og krat. Midt i højen en større fordybning, 6-7 m vid. På dens bund en forstyrret stensat grav, vistnok et dyssekammer. Der ses nu en stor endesten mod nord, 1 endnu større, mindst 1,25 m lang sten i kamrets vestside, mens 1 stor bæresten fra kamrets østside ligger indvæltet i kamret.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorKraftigt tilgroet af gamle egetræer (meget gamle - faktisk endnu ældre), egekrat og tjørnekrat. Nedgravning i midten med rester af dyssekammer, ellers enkelte, spredt liggende mindre sten. Mod Ø rester af randstenene - 3-4 stykker. Ellers ligger på højen træstammer i kraftig forrådnelse. Mål: 2x18x18 m. ** Seværdighedsforklaring ** To store stjerner, da anlægget ses viden om p.g.a. egetræerne.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links