Faktaboks

Kommune
Assens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
371310
Sted- og lokalitetsnummer
080206-21
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

En rund høj, ca. 18 m i tværmål, 2 m høj. Ødelagt af en 5 m bred grøft gennem højen i retning Ø-V. Grøften når til højbund. Ligger i skovbrynet, 15 m fra skovhjørnet.

Undersøgelseshistorie

1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn rund høj i skovbrynet, 15 m. fra skovhjørnet. Ca. 18 m i tvm., 2 m høj. Ødelagt af en 5 m bred grøft gennem højen i retning østvest. Grøften når til højbund.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjen ligger i selve skellet ud til agerjorden. Den er gennemskåret af en 2 m bred grøft der når ned til bunden. Grøften løber SØ-NV, læhegn af 15 år gamle graner hen over højen. Højen er bevokset fortrinsvis med græs og en del brombær. Der er plantet små graner (3-4 år gamle) på en del af højen. Det er påtalt overfor ejeren, der lovede at fjerne dem i løbet af 1985. Mål: 2x10x10 m. ** Seværdighedsforklaring ** P.g.a. alle de øvrige høje. Bevoksning: 1985: Græs og Nålekrat/-træer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Generelt om Tokkelund kan siges, at skoven er meget vildvoksende og vanskelig tilgængelig uden for vejene. Dde nordligste høje synes at ligge nogenlunde på plads, mens den sydlige gruppe tæller mindst to høje mere end de allerede fredede. De sorte cirkler på 4 cm kortet er mere nøjagtige end de på FF angivne placeringer. P.g.a. bevoksning kunne opmåling med GPS ikke foretages.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links