Faktaboks

Kommune
Assens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
371311
Sted- og lokalitetsnummer
080206-22
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

En langhøj, ca. 40 m lang, 20 m bred. Højde i V 2,5 m, re- sten ca. 1,5 m. Ligger i retning SV-NØ. Overfladen er over- alt gennemgravet, så at der ses store huller og brud. Bevok- set med træer og et krat af brombær og vildroser, der gør iagtagelse vanskelig.

Undersøgelseshistorie

1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn langhøj i retning sv.-nø., ca. 40 m lang, 20 m bred. Højde i vest 2,5 m, resten ca. 1,5 m. Bevokset med træer og et krat af brombær og vildroser, der gør iagttagelse vanskelig. Overfladen er overalt gennemgravet, så at der ses store huller og brud.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjen er spoleret af udgravninger og er meget svær at afgrænse. Den når sandsynligvis fra hjulsporet og helt ud til hegnet, der er skovgrænse mod vest. Kun længst mod vest, i hegnet, synes en rest at være intakt. Højen er orienteret sydvest-nordøst. Den må have været et imponrende anlæg før udgravningen. Er groet til med græs, enkelte meget gamle løvtræer i kanten foruden en del nyplantede grave (ca 3 år gamle). Det er påtalt overfor ejeren, der lovede at fjerne dem i løbet af vinteren. De i fredningsbeskrivelsen omtalte huller ses ikke mere. Mål: 3x40x20 m. ** Seværdighedsforklaring ** P.g.a. sin oprindelige størrelse og kong Frederik VII og alle de andre høje. Bevoksning: 1985: Græs og Nålekrat/-træer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Generelt om Tokkelund kan siges, at skoven er meget vildvoksende og vanskelig tilgængelig uden for vejene. Dde nordligste høje synes at ligge nogenlunde på plads, mens den sydlige gruppe tæller mindst to høje mere end de allerede fredede. De sorte cirkler på 4 cm kortet er mere nøjagtige end de på FF angivne placeringer. P.g.a. bevoksning kunne opmåling med GPS ikke foretages.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links