Faktaboks

Kommune
Assens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
371314
Sted- og lokalitetsnummer
080206-19
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

En langhøj, ca. 25 m lang, 15-18 m bred, højde 1,5-2,0 m; retning N-S. Hele midten er udgravet i et 10 m langt, 4 m bredt, 1,5 m dybt hul. Enkelte mindre sten ses. Højens nord- parti afskæres af en i Ø-V forløbende skelvold ind til matr. nr. 2a. Højens sydligste del synes uskadt. I skovbevoksning.

Undersøgelseshistorie

1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn langhøj i skovbevoksning, retning n.-s., længde ca. 25 m, br. 15-18 m, højde 1,5-1,0 m. Hele midten er udgravet i et 10 m. langt, 4 m bredt, 1,5 m dybt hul. Enkelte mindre sten ses. Højens nordparti afskæres af en i ø.-v. forløbende skelvold ind til matr. nr. 2 a. Højens sydligste del synes uskadt.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjen er orienteret N-S. Mod N afgrænses den af et jorddige, der udgør matrikelskel. Højen er bevokset med brombærkrat og ca 15 år gamle løvtræer. Højen er i dens længderetning gennemgravet af en grøft, der er ca 10 m lang, 1,5 m bred i bunden og 3,5 m i kronen, af Frederik VII. På dens sydligste ende står en lille bjælkehytte, der på ingen måde beskadiger højen. Der er planeret en smule og grvet 1 meter ind i højen. Hytten har stået der i mere end 5 år. Jeg har påtalt det overfor ejeren. Hele anlægget ville tage sig godt ud, hvis den blev soigneret, idet krattet er så kraftigt at højen er svær at se. Der er tale om et betydeligt anlæg på trods af de kongelige ødelæggelser. Mål: 2x25x15 m. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Generelt om Tokkelund kan siges, at skoven er meget vildvoksende og vanskelig tilgængelig uden for vejene. Dde nordligste høje synes at ligge nogenlunde på plads, mens den sydlige gruppe tæller mindst to høje mere end de allerede fredede. De sorte cirkler på 4 cm kortet er mere nøjagtige end de på FF angivne placeringer. P.g.a. bevoksning kunne opmåling med GPS ikke foretages.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links