Faktaboks

Kommune
Assens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
371315
Sted- og lokalitetsnummer
080206-20
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

En langhøj, mindst 45 m lang, 15 m bred, ca. 2 m høj, i læng- deretning N-S. Overfladen er overalt gennemgravet, så at mindesmærket nærmest henligger som ruin. I hasselkrat. Lig- ger lige syd for 3713-14, sb.19, idet de to høje næsten stø- der sammen.

Undersøgelseshistorie

1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLige syd for nr. 14, idet de to høje næsten støder sammen, ligger endnu en langhøj mindst 45 m l, 15 m br., ca. 2 m høj, i længderetning n.-s. Overfladen er overalt gennemgravet, så mindesmærket nærmest henligger som ruin. I hasselkrat.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjen svær at se på grund af pilekrat og granbevoksning. Pilekrattet er selvsået mens granerne er plantet. De er ca. 10 år gamle. Højen er groet fuldstændig til. Højen er fuldstændig spoleret af gennemgravningen, der nærmest har form som et kors. På trods af dette er anlægget imponerende og burde måske soigneres, som et monument over en arkæologisk interesseret konge. ** Seværdighedsforklaring ** Højen er ikke uden værdi p.g.a. dens oprindelige størrelse, affæren med Frederik VII og alle de øvrige høje i den lille skov.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Generelt om Tokkelund kan siges, at skoven er meget vildvoksende og vanskelig tilgængelig uden for vejene. Dde nordligste høje synes at ligge nogenlunde på plads, mens den sydlige gruppe tæller mindst to høje mere end de allerede fredede. De sorte cirkler på 4 cm kortet er mere nøjagtige end de på FF angivne placeringer. P.g.a. bevoksning kunne opmåling med GPS ikke foretages.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links