8443 den østlige af de to halsgrave i øst oversigt. Set fra NØ.
.
8438 graven øst for hovedbanken. Set fra NNV.
.
8415 halsgrav i vest oversigt. Set fra SSV.
.

Faktaboks

Kommune
Lolland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
45235
Sted- og lokalitetsnummer
070611-8
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Tro og tradition, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1848 e.Kr.)

Original fredningstekst

Grimstrup slot (el. Højslottet el. Lysemose slot). Voldstedet strækker sig i øst-vestlig retning og består af en række borgbanker og volde, adskilt af endnu delvis vand- fyldte grave med hovedretning nord-syd. Mod nord strækker en tværvold sig i øst-vestlig retning. Voldstedet er skov- klædt. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beska- diges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggese, be- plantning eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske efter afta- le med nationalmuseet.

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI Lysemose Skov (under Knuthenborg) er der flere gamle Voldsteder [sb.8-10], som ikke kunde opmaales nøiagtigt med vore Redskaber. Paa den østligste af dem, det som ligger ved Landeveien til Bandholm, er nu opført en Pavillon. [Voldstedet er afsat på grundlag af målebordsblad]. Bevoksning: 1984: Løvtræer
1969
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldsted "Grimstrup Slot" el. "Højslottet" el. "Lysemose Slot". Voldstedet består af en naturlig landtange, ca. 75 m bred, udstrakt VNV/ØSØ, beliggende mellem to nuværende sumpe. Centralt i voldstedet ligger en ca. 5 m høj borgbanke, den formodede hovedborg. Den er omgivet af voldgrave i V, N og Ø, i S afgrænses den af sump, i hvilken der ud for hovedborgen er anlagt en voldstrækning ca. 15 m fra denne. Mod Ø skærmes hovedborgen ved et forværk bestående af 3 sæt volddrag (hvoraf det midterste har karakter af en egentlig forborg) med tilhørende grave, der ligesom de vestlige, tilsvarende er halsgrave, skabt ved gennemgravning af landtangen fra bred til bred. Gravene er endnu delvis vandfyldte. V for hovedborgen ligger et ikke mindre imponerende forværk bestående af 2 forborge med mellemliggende dybe halsgrave, samt (V for disse) yderligere 2 volde med tørre grave foran. N for hele anlægget, langs dette, løber en vold, der hovedsagelig er adskilt fra selve borganlægget ved en grav, men som ved (recente ?) jorddæmninger er forbundet med nogle af forborgene. Den vestligste af de egentlige forborge har en lav men tydelig randvold mod V. Voldstedet er ca. 300 m langt (Ø-V). ** Seværdighedsforklaring ** Et usædvanlig imponerende voldsted, hvis betydelige jordværker står overskuelige og let tilgængelige i meget besøgt skov. Bevoksning: 1984: Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links