7729 grav i V. Set fra S.
.
7726 grav i Ø. Set fra N.
.
7727 grav i S. Set fra Ø.
.

Faktaboks

Kommune
Lolland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
45236
Sted- og lokalitetsnummer
070611-10
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 4523-4, 5, 6. Voldsted. Voldstedet, der er anlagt på en naturlig banke, består af en firkantet borgbanke ca. 35 x 30 m, der mod vest, syd og øst er omgivet af en grav. Udenfor denne danner den natur- lige banke en vold og et forplateau, der mod vest adskilles fra det faste land ved en halsgrav. En pavillon er opføt på borgbanken. Voldstedet ligger ved den søndre bred af en udtørret sø. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beska- diges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, be- plantning eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske efter af- tale med nationalmuseet.

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI Lysemose Skov (under Knuthenborg) er der flere gamle Voldsteder [sb.8-10], som ikke kunde opmaales nøiagtigt med vore Redskaber. Paa den østligste af dem, det som ligger ved Landeveien til Bandholm, er nu opført en Pavillon. [Voldstedet er afsat på grundlag af måleborsblad]. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
1969
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldsted, forefundet som beskrevet i fredningstekst, bortset fra at den på borgbanken beskrevne pavillion er nedbrudt, så kun fundamenterne står tilbage. På det østlige forplateau ses en anden, mindre træpavillion af ældre dato. Heri henstår diverse gl. bistader o.lign. Ca. 20 m V for voldstedet er etableret et allerede flere år gammelt motioneringsanlæg bestående af rafter, jernrør, træstammer m.m. opsat på jordgravede stolper. Der ses ikke at være givet dispensation til dette anlæg, som indgår i en "kondi-sti" og virker ret skæmmende. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links