Faktaboks

Kommune
Holstebro Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
200519
Sted- og lokalitetsnummer
180507-82
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1400 e.Kr. - 1499 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Grave ved Handbjerg Hovgård. Den firesidede banke, hvorpå Handbjerg Hovgårds bygninger ligger, har bevaret de omliggende voldgrave helt eller delvis i nordvest, nord, øst og syd. Den nordvestlige grav er ca. 40 m lang og 5 m bred. Den nordlige grav er ca. 135 m lang og 3,7 m bred, bredest i øst. Graven i øst er ca. 90 m lang, ca. 7 m bred og 1,5 m dyb. Den søndre grav er ca. 45 m lang, 6-7 m bred og 1,5 m dyb. Gravene er tørre og med løvtræsbevoksning langs kanterne. Fredningsgrænsen forløber langs gravenes overkanter. En ved opfyldning etableret overgang ca. 15 m fra vestenden af den nordlige grav er ikke omfattet af fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1996
Diverse sagsbehandling - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1997
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Holstebro Museum
1997
Museal prøvegravning - Holstebro Museum
1999
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2005
Aflysning - KUAS, Fortidsminder
2006
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links