Faktaboks

Kommune
Holstebro Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
200518
Sted- og lokalitetsnummer
180206-169
Anlæg
Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldgrave ved Rydhave. De bevarede dele af voldgravene ved Rydhave ligger henholdsvis nordvest og nordøst for den nuværende hovedbygning. Den nordvestre vandfyldte voldgrav er ca. 75 m lang og ca. 20 m bred og har en foranliggende ca. 20 m bred vold, der hæver sig indtil 5 m over vandspejlet i graven og ca. 10 m over det udenfor liggende terræn. Volden er træbevokset. Den nordøstre grav er ca. 35 m lang og ca. 16 m bred og ligeledes vandfyldt. Fredningsgrænsen forløber langs gravenes ydre overkanter, for den nordvestre gravs vedkommende i nordvest langs voldens ydre fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Bortset fra friholdelse for grøde og lign. må oprens- ning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden kun ske efter forud- gående henvendelse til rigsantikvaren. Det er tilladt af fjerne eksisterende bevoksning på volden, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVandfyldt grav
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Vandfyldt grav

Voldgrav, gravet kanal anvendt som befæstningsanlæg i forbindelse med borge. I Danmark kendes voldgrave fra forhistoriske anlæg, fx trelleborge. De fleste af borgene i middelalderen var befæstet med en eller flere volde og grave. Voldgrave forekommer som regel sammen med en vold, men kan også optræde alene eller sammen med en ringmur. De kan være tørre eller fyldt med vand. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links