Faktaboks

Kommune
Kolding Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
34091
Sted- og lokalitetsnummer
170205-69
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1200 e.Kr. - 1299 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

KOLDINGHUS SLOTSBANKE Slotsbanken er ca. 350 x 150 m stor og indtil 20 m høj. Mod nord afgrænses den af slotssøen, mod øst af Fredericiagade og mod syd og vest af et stort antal bebyggede parceller. Banken tværdeles af en udtørret voldgrav i to omtrent lige store dele, af hvilke den vestlige er sæde for selve slotskomplekset og den østlige for slottets trefløjede staldgård. I selve slotsbanken nær dennes sydvestlige hjørne findes indbygget en jorddækket betonbunker, ca. 8 m i diameter.

Undersøgelseshistorie

1996
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Koldinghus Slotsbanke". som fritekst. banken er bevokset med hovedsaglig plænegræs, buske og løvtrer. Projektør i NV.hjørne og i nordsiden af banken samt 2 projektører på master er opsat ved SV.hjørne af banken på hver side af bunkeren, elskab foran bunker mod slottet. Kolding kommune er igang med afgravninger på banken ved P-pladsen syd for staldgården til stianlæg fra Markdannersgade til Fredericiagade sam renovering og udvidelse af eksisterende P-plads. Færdig 1. september 1996. Gruppen for by og landskabsplanlægning i samarbejde med Teknisk Forvaltning. Bevoksning: 1996: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2006
Diverse sagsbehandling - KUAS, Fortidsminder
2006
Diverse sagsbehandling - Museet på KoldinghusMKH 1278x1-: Mindre prøvegravning i Koldinghus Slotsbanke. Der blev ved Hyrdestræde fundet kulturlag med fund, som dækkede over en nedgravning, hvori der fandtes stolpespor. En efterfølgende mindre udgravning viste, at nedgravningen var en voldgrav. Se sagen for yderligere oplysninger. Forundersøgelse d. 13/2 2006. Udgravning d. 15-16 2006. Frauke Witte stod for udgravningen.
2006
Museal udgravning - Museet på KoldinghusUndersøgelse af voldgrav med stolper, kulturlag og fund i Koldinghus slotsbanke, dateret til omkr. 1200 tallet.
2008
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links