Faktaboks

Kommune
Favrskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221333
Sted- og lokalitetsnummer
140302-37
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Hovedbygning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldsted. Voldstedet består af en rombisk banke med plan topflade omgivet mod nord og vest af voldgrave, mod syd af Lilleåen. På banken ligger Kollerup hoved- gårds hovedbygning. Voldstedet udnyttes som have. I bankens sydskrænt er indrettet en gravkælder. Der må således på dette voldsted ikke yderligere rejses bygninger af nogen art. Mindesmærket må ikke fjernes eller beskadiges ved gravning, pløjning, bortførsel af jord og sten eller tilførsel af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Voldstedet må anvendes som have i samme omfang, som det hidtil er sket. Med ejerens tilladelse kan Nationalmuseet lade fortidsmindet undersøge. Grænserne for det areal, der er underkastet disse fredningsbestemmelser, findes angivet på vedlagte opmålingskort og omfatter grundstykket, der begrænses af linjen mellem punkterne A-B-C-D-E.

Undersøgelseshistorie

1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Kollerup Hovedgård". Voldstedet besigtiget. Delvis bebygget af Kollerup Hovedgård, delvis henliggende i have.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVoldsted.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet nogenlunde som beskrevet.
2013
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumVelplejet bebygget voldsted.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links