Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191737
Sted- og lokalitetsnummer
140107-175
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Mejlgård voldsted. Voldstedet består af en lav, flad borgbanke, hvis topflade hæver sig ca. 1,5 m over vandsprjlet i de omgivende vandfyldte grave. Banken måler ca. 70 x 50 m med størst udstrækning i nord-syd. Bredden af de omgivende grave er i nord ca. 20 m, i øst ca. 15 - 20 m og i syd ca. 12 m. Den vestre grav udvider sig til en lille sø, der er indtil 50 m bred. I det nordvestlige hjørne af voldgravene er en cementstøbt sluse. På borgbanken ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i kl. B fredede hovedbygning. Over den søndre grav, hvis sydside er sat med kampesten, fører en 5 m bred muret bro. Fredningsgrænsen forløber langs overkanten af voldgravenes øvre ydre kant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er dog tilladt at anvende voldstedet som have i samme omfang som hidtil. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske med rigsantikvarens samtykke

Undersøgelseshistorie

1971
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet. Bevoksning (andet): Bygninger. ** Seværdighedsforklaring ** P.g.a. slottet.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Høj vandstand i voldgravene. Fin, velplejet have på banken.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Herregårdsanlæg/Slot

Herregård, oprindelig en større gård, der tilhørte en herre, dvs. en adelsmand. Senere er betegnelsen herregård også kommet til at dække de større gårde, særlig sædegårde eller hovedgårde, hvorunder der hørte bøndergods. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links