Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191739
Sted- og lokalitetsnummer
140107-143
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Stenkiste (evt. dysse). Lav højning 8 x 0,5 m. På toppen en 1,8 x 1,2 m stor kløvet sten orienteret N-S; stenens flade side flugter med højoverfladen. Under stenen anes bæresten fra et kammer.

Undersøgelseshistorie

1986
Museal besigtigelse - Djurslands MuseumLav rund forhøjning 8 m i diameter og 0,25-0,50 m høj. Herpå en sten, der måler 180 x 120 orienteret N-S, og som tilsyneladende hviler på større sten. Der er sandsynligvis tale om en stenkiste fra stenalder eller yngre bronzealder, eller evt. en dysse. Beliggende på skråning i granbevoksning.
1987
Diverse sagsbehandling - Djurslands MuseumFundanmeldelser 40 [[37]] stk., DJM 2150-2190 [[2150-53, 2155-56, 2159, 2161-90]], på nyregistrerede høje og anlæg i Norddjurslands skovdistrikter. Endvidere en rapport samt kort over fundsteder. Modtaget på N01 d. 19/1 1988. Rekognoscerings- og registreringsarbejdet er udført i 1986-87 af cand. phil. Jesper Laursen.
1988
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFundanmeldelser 40 [[37]] stk., DJM 2150-2190 [[2150-53, 2155-56, 2159, 2161-90]], på nyregistrerede høje og anlæg i Norddjurslands skovdistrikter. Endvidere en rapport samt kort over fundsteder. Modtaget på N01 d. 19/1 1988. Rekognoscerings- og registreringsarbejdet er udført i 1986-87 af cand. phil. Jesper Laursen.
1988
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFundanmeldelse samt kort med fundsted afsat. Modtaget på N01 d. 19/1 1988. Jvf. DJM 2153. Stenkiste, sten-/bronzealder. Nederskoven, Meilgård. Sb. 14.01.07-143. Fundet i 1986. Fundsted besigtiget i marts 1986 af Jesper Laursen, DJM. Centralt på en lav cirkulær forhøjning ca. 1/4-1/2 m høj og 8 m i diameter en stor tilsyneladende kløvet sten, hvis plane flade/underside flugter med jordoverfladen. Stenen måler 180x120 cm orienteret NS og hviler tilsyneladende på større sten. Der er sandsynligvis tale om en stenkiste fra stenalder eller yngre bronzealder, evt. en dysse. Beliggende på skråning, der hælder jævnt mod SV, i yngre granbevoksning. [[Jfr. rapport i 14.01.00]]
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links