Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
10049
Sted- og lokalitetsnummer
110207-6
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Enkeltfund, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Nørtorp voldsted. Voldstedet ligger sydøst for gården. Voldgraven mod nord, overgangen iberegnet har en længde af 280 fod i nordsiden, en vidde af 43 fod i vestenden og 36 fod i østenden, vold- graven mod øst, 250 fod lang i østsiden. Vidden gennemsnit- lig 25 fod. Voldgraven mod syd er forsvunden og en grøft skiller voldstedet fra marken. Voldgraven mod vest 264 fod lang, vidden mod syd 36 fod, mod nord 45 fod. Indenfor dis- se grave hæver voldene sig til en højde af 10 a 11 fod, med tværmål ca. 45 fod mod nord, øst og syd, dog sænker den sydlige vold sig ved vestenden til 9 fod. Volden mod vest sænker sig videre ved nordenden til 6 fod, og falder fladt af mod øst, så dens tværmål ikke kan angives. Indenfor vol- dene findes spor af, at borggården har ligget i 3 længder parallel med den nordre, østre og sydlige vold, og omtrent midt på voldstedet findes spor af en brønd. I østsiden af volden mod syd findes en ubetydelig beskadigelse og ligeså i den nordlige side af den sydlige vold, hvilke vil være at udbedre i en nær fremtid. Iøvrigt er voldene fuldkommen velbevarede. Ladegården har ligget nord for voldene, og en brolægning har ført fra denne til borggården gennem den næsten brudte for- bindelse mellem den nordlige og vestlige vold. Denne deklaration er underskrevet på det vilkår, af kredit- foreningen i Viborg ikke finder noget til hinder for fredlys- ningen.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1893
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1913
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorNørtorp Voldsted. Næsten kvardatisk borgbanke (70x65m) omgivet af voldgrave, der er velbevarede i N og Ø, og delvis bevarede eller erkendbare i S og V. Voldgravene er 8 - 12 m brede. Borgbankens volde hæver sig til en højde af 3,5 m over voldgravens bund, lavest i volden i V. Borgbanken plateau ligger i et niveau ca 2 m under voldkronen og har tydelige spor af bygninger, der dog ikke kan nærmere bestemmes. 3 små kreaturskader: 2 i NØ, 1 i SV. Ø for voldstedet, udgørende den ydre afgrænsning af voldgraven her, ses et anlæg der ikke er omfattet af fredningen. Anlægget er ca N/S orienteret og har karater af et rektangulært bygningsværk, ca 24 x 14 m, bestående af lave kalkstensbyggede mure eller diger, der omslutter et noget kratigere, centralt placeret bygningsværk, muligvis et tårn. Dette anlæg bør medinddrages i fredningen. Opmåling? Check Antikv. Studier! Offentlig adgang (og skiltning) ønskelig. ** Seværdighedsforklaring ** Veldefineret og tydeligt voldsted, smukt beliggende ved forden af Hanstholmsknuden. Bevoksning: 1991: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stort firsdet voldsted neden for Hanstholmknuden. lav banke øst for hovedbanken og dige/vold nord for banken. Fredningssten på bankens nordvesthjørne. Ligger i afgræsset engareal.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links