forvold i nord
.
grav i vest th hovedbanken
.
den sydlige grav
.

Faktaboks

Kommune
Svendborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
40179
Sted- og lokalitetsnummer
090509-33
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldsted i Nielstrup Dyrehave. Voldstedet består af en omtrent kvadratisk banke, ca. 50 x 60 m, der mod syd, vest og nord er begrænset af rette, fra 10 til 15 m brede voldgrave, der er delvis vandfyldte. Mod øst, hvor banken har et uregelmæssigt forløb, afgrænses den af en fugtig sænkning, hvorigennem der løber en bæk. Sænkninger snævrer sig ind mod nord, hvor et østfra kommen- de plateau når tæt ind til banken. Nord for banken er et lavereliggende plateau, ca. 35 x 15 m, der mod øst og vest begrænses af brede sumpede strækninger og mod nord af en eng. Plateau'ets sydside er delvis stensat. Over den sydlige grav er to lave overgange til banken. Langs bankens kanter, i- sær mod nord og syd, er svage voldinger, og i nordvestre hjørne en større vandfyldt, hesteskoformet afgravning. Vold- stedet, der ligger i den nordvestlige del af Gl. Dyrehave ca. 400 m øst for Nielstrup, er bevokset med bøgetræer. Voldstedets form og udstrækning fremgår af vedlagte skitse, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen anden måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksi- sterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Op- rensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstan- den må kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigs- antikvaren.

Undersøgelseshistorie

1972
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorForefundet som beskrevet i fredningstekst. Syd for den sydlige voldgrav, parallelt med denne, forløber en volding med foranliggende (sydlig) "grav". Voldingen og graven strækker sig i Ø og V forbi voldstedet. Da disse anlæg ikke er omtalt i fredningsteksten, opfattes de måske som subredente skovdiger/-grøfter? Efter berejserens mening kan der være tale om et ydre, sydligt forsvarsværk hørende til voldstedet. På grund af tåge og mørke ikke fotograferet. Mål: 2,5x90x80 m. Bevoksning: 1983: Løvtræer
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links