broen set fra vest
.
de 4 bropiller omfattet af fredningen
.
broen ved udløbet
.

Faktaboks

Kommune
Svendborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
401612
Sted- og lokalitetsnummer
090509-27
Anlæg
Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Stenkiste. Stenkisten har to gennemløb, der hver er 4,7 m lange, 1,2 m brede og 1,2 m høje. Gennemløbenes sider er opført af kløvede kampesten med granitbjælker som overliggere. Strømpillen er 0,6 m bred. Hver facade er 1,8 m høj og 5 m bred. De vinkelstillede brofæster forlænger gennemløbet med ca. 1,5 m i hver ende. For hver ende af hver facade står en markeringssten, i alt 4, der hver måler 0,6 x 0,25 x 0,25 m. De er parvis forbundet af jernrør, der er 5 m lange. De to jernrør understøttes på midten af et lodret jernrør, der er ca. 1 m højt. Over stenkisten løber den asfalterede kommunevej, Nielstrupvej, bivej nr. 30. Gennem stenkisten løber Syntemade Å.

Undersøgelseshistorie

1989
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenkiste. Stenkisten har to gennemløb, der hver er 4,7 m lange, 1,2 m brede og 1,2 m høje. Gennemløbenes sider er opført af kløvede kampesten med granitbjælker som overliggere. Strømpillen er 0,6 m bred. Hver facade er 1,8 m høj og 5 m bred. De vinkelstillede brofæster forlænger gennemløbet med ca. 1,5 m i hver ende. For hver ende af hver facade står en markeringssten, i alt 4, der hver måler 0,6 x 0,25 x 0,25 m. De er parvis forbundet af jernrør, der er 5 m lange. De to jernrør understøttes på midten af et lodret jernrør, der er ca. 1 m højt. Over stenkisten løber den asfalterede kommunevej, Nielstrupvej, bivej nr. 30. Gennem stenkisten løber Syltemade Å.
1989
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1990
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2017
Registrering via historisk dokumentation - Svendborg Museum ØHM1306 Vejkiste ved Nielstrup Abstract Tilsyns- og dokumentationsarbejde ved restaurering af fredet vejkiste. Restaureringen skyldes bl.a. synligt brud på to overliggere samt øvrige sætningsskader som følge af tung trafik. Størstedelen af vejkisten blev revet ned og efterfølgende genopbygget ved placering af kampestenene sammesteds som før nedrivning. Arbejdet foregik i tæt samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og Svendborg Kommune. Daglig leder og beretningsansvarlig: Marie Vang Posselt.
2017
Museal restaurering - Svendborg MuseumTilsyns- og dokumentationsarbejde ved restaurering af fredet vejkiste forårsaget af synligt brud på to af overliggerne. Det viste sig, at yderligere fire overliggere var knækkede og skulle erstattes. Størstedelen af vejkisten blev pillet ned og efterfølgende genopbygget ved placering af kampestenene sammesteds som før nedrivning. Stenkisten er oprindeligt opført som tørmur, men for at fremtidssikre konstruktionen gav Slots- og Kulturstyrelsen dispensation til at bygge bropillen op med kalkmørtel som bindemiddel, samt ved overliggernes kontakt med de bærende murflader. Udover de seks nye overliggere og påført grus mellem overliggerne og asfalten og en smule grus bagved brofæsterne er vejkisten genopført alene ved brug af de originale materialer.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links