oversigt, set fra syd
.
sydlige grav, set fra øst
.
sydlige grav, set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
292479
Sted- og lokalitetsnummer
030412-130
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Tro og tradition, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Sejstrup voldsted. Sejstrup voldsted, d.v.s. hvad der i 1942 ikke var underlagt plov, nemlig borgbanken og den søndre grav. Dette mindesmærke må således ikke fjernes ej heller beska- diges af sten og affald eller på nogen måde forstyrres. Beplantning må ikke finde sted. Derimod er græsning, lyng- slet og borthugning af allerede eksisterende beplantning tilladt.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSyd for Gaarden ligger et firkantet Voldsted, fordum omgivet med Grave, af hvilke kun den søndre er tilbage, c. 115' lang. Voldstedet er 12-14 Al. højt, nu meget kratbevoxet. det blev for omtr. 50 Aar siden gjennemgravet paa en Skolelærers Foranstaltning, uden at der blev truffet Spor til noget Bygningsmateriale eller andet. Fylden er yderst leret, inderst temmelig sandet. Der har i gamle Dage været talt meget om det Troldtøj, der bode i Bakken, og man har hørt det slaae Tønder i til Juleaften, nu vil man ikke mindes nøjere deres Færd. Bevoksning: 1983: Løvtræer
1943
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSejstrup voldsted. Voldstedet består af en ca. 5 m høj borgbanke af firkantet form, ca. 45 x 40 m. Topfladen er ca. 15 m i tværmål, heri en rund sænkning, ca. 1 m dyb, 8 m i diameter, med indgang fra øst. Stor gammel indgravning i SV-hjørnet af banken, desuden har der været anlagt stier i siderne af banken. Syd for banken løber en 5 m bred, tør grav, ca. 35 m lang. Udenfor graven en 7 m bred vold, der hæver sig ca. 1,7 m over gravens bund, ca. 1,3 m over det omgivende terræn. ** Seværdighedsforklaring ** Høj og flot banke. Mulighed for sti til landevej. Bevoksning: 1983: Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links