oversigt, set fra nord
.
oversigt, set fra nordvest
.
graven i SØ, set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
27256
Sted- og lokalitetsnummer
030410-127
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Marksystem, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.)

Original fredningstekst

Borrebanken Voldstedet består af en nærmest kvadratisk borgplads med afrun- dede hjørner, omgivet af en tør voldgrav. Voldstedet henligger lyngbegroet.

Undersøgelseshistorie

1961
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Borrebanken". Voldsted, bestående af en nærmest kvadratisk borgplads med afrundede hjørner, ca. 45 x 45 m., omgivet af en tør grav. Graven er 1-1½ m. dyb, dog næsten udfladet mod øst. Borgpladsen hæver sig ikke over det omgivende terræn. Der er muligvis en antydning af en ydre vold mod syd, ellers ingen spor af volde. Omgivet af lyngbevoksede sommerhus- grunde. Nærmeste hus mod nord ca. 16 m. fra gravens ydre kant, mod vest ca. 20 m. Bevoksning: 1983: Lyng
1995
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1995
Uspecificeret museal aktivitet - Nationalmuseet, Forskningsafd., Marinarkæologisk Forskningscenter
1996
Museal prøvegravning - Nationalmuseet, Forskningsafd., Marinarkæologisk Forskningscenter
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links