slid på trampesti, set fra SSØ
.
hul i skansevold, set fra syd
.
hul i skansevold, set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
27257
Sted- og lokalitetsnummer
030410-146
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skanse på Skansehagen Omfatter følgende matr. nr: Rørvig matr.nr. 8ar omfatter nordvestre hjørne af skansen. _______"______ 8aq omfatter nordøstre hjørne af skansen. _______"______ 10b omfatter sydlige halvdel af skansen. Tinglyst tekst 1986: Skanseanlæg Skansen fremtræder som et uregelmæssigt femsidet anlæg (redoute) med indgang i vest og front i øst. Redouten er på alle sider afgrænset af en jordvold med en bredde af 8 til 15 meter. Voldens højde er mellem 1,0 og 1,5 m. Mod nord og vest er redouten forstærket med en tør grav, der maximalt er 12 meter bred og 2 meter dyb. Fra redoutens sydside udgår en vold (forbindelsesvolden). Den har flad østvendt front og stejl bagside. Højden er maximalt 2 meter. Forbindelsesvolden afsluttes mod syd af et halvrundt jordværk (skanse), der består af en ca 20 meter bred og 2 meter høj vold. Redouten måler inclusive grav 70 meter i nord-syd retning og 60 meter i øst-vest. Forbindelsesvolden har en længde af ca 300 meter. Sekanten i skansen er ca 65 meter. (Vedlagte tinglysningsrids viser det fredede område.)

Undersøgelseshistorie

1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFemkantet skanse, 90 x 65 m. Omgivet af op til 1,8 m. høje volde . Indre areal ca. 45 x 30 m. Over den indre plads løber en stenrække nnø - ssv, vest for denne er en oval højning, ca. 14 x 10 m., ca.½ m. høj. Skansen er omgivet af tørre grave, indtil ca. 2 m. dybe. Mod syd synes der at være en indre vold. Fra skansens sydhjørne strækker en vestdæmning ca. 300 m. mod syd. En halvrund vold, ca. 60 m. n-s er antagelig rester af det hesteskoformede batteri, der har ligget forenden af vesten. Den vestlige del af batteriet er i så fald ødelagt af stranden. På østsiden af skansen, ud mod vandet, er der slidt et åbent hul i bevoksningen. Lige indenfor volden en helt tilgroet nedgravning, ca. 2 x 2 x 0,2 m. Nærmeste sommerhus mod vest ca. 16 m., feriekoloni mod syd ca. 30 m. fra gravens ydre kant. Volden noget afslidt mod s. NB. Anlægget bør nyopmåles og tinglysningen udvides til også at medtage vej og batteri. Bevoksning: 1983: Græs
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterSkanse
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links