Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
322244
Sted- og lokalitetsnummer
030602-14
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Bygning, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skarridsholm. Et dobbelt voldsted, bestående af en større banke a, på hvis overflade ses spor af bygningsrester, en mindre banke b, i hvilken findes det udgravede underrum af en indvendig 41,5 fod lang og 18,5 fod bred bygning, hvis granitmure indvendig er beklædte med mursten samt af et aflangt lave- re parti c, som strækker sig sydefter til Skarritsø og af- skærer den mindre banke ved den nuværende kørevej. Lige syd for denne er tidligere fundet murværk d. På den østlige og vestlige side findes grave e, f, som tidligere forbandt Skarritsø og den nord for borgen beliggende sø, hvor der nu er eng. Den vestlige grav er tildels tilfyldt. Ved vold- stedets østlige side lige nord for kørevejen hæver sig en halvrund ydervold, g. Langs med kanten af Skarritsø findes nogle store sten, som formentlig er rester af en dæmning. En skitseret plantegning af voldstedet medfølger. (mangler ved dubl.)

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links