Faktaboks

Kommune
Holbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322219
Sted- og lokalitetsnummer
030704-4
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tokamret langdysse, 33 x 8 m. Nordlige kammer smalt, af 3 bære- sten og 1 tærskelsten. Sydlige kammer af 3 bæresten og dæksten. Ingen randsten.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn stærkt beskadiget, tokamret Langdysse. Retn.SN.t.Nv.- S.t.Sø, 100' lang, 25' bred. Alle Randstene ere flyttede, kun en 6 3/4' lang Randsten ligger et Stykke fra denSnordl. Ende. Jordhøien er bevaret. 21' fra den nordlige Ende: Et kisteformet Kammer, Retningen V.t.Sv.-Ø.t.Nø, det bestaar af 1 Sten paa hver Side, 1 Endesten mod Ø. og en lavere (2' lavere) Endesten imod V. Endestenene staa imellem Sidestenene. Ingen Dæksten. Indvendig: 6 7/12' langt, 3 2/3' - 4 1/4' bredt og 4' høit. Fra den sydlige Endesten staa 2 Gangstene i Flugt med hinanden paa en 3' lang Strækning. Et kisteformet Kammer, Retningen N.-S. Det bestaaer af 2 store Sidestene og den sydlige, 1 3/4' lavere Endesten, som er 2' tyk. Den norlige Endesten mangler. Den 8' lange Dæksten er væltet til Siden. Indvendig er Kamret: 7 5/12' langt paa den vestl. og 9 1/12' langt paa den østlige Side, 2' - 2 3/4' bredt og 6' høit. Syd for Tærskelstenen er der en Gang, som paa den østl., 4 3/4' lange Side bestaaer af 2 Stene og paa den vestl. Side (2 5/12' lang) af 1 Sten. Gangen er indvendig 1 5/6' - 2 1/6' bred. Bevoksning: 1983: Græs
1939
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRestraureret 1939.
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTokamret Langdysse, 33 x 8 m., nordlige Kammer smalt, af 3 Bæresten og 1 Tærskelsten, sydlige Kammer af 3 Bæresten og Dæksten. Ingen Randsten.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse med to kamre og jordhøj bevaret, 2,1 x 37,3 x 8,2 m. Langhøjen 1,25 m. høj. Langhøjen orienteret ca. NV-SØ. SØ-kammer, 5 m. langt og 2,7 m. bredt: 2 bæresten. 1 karmsten. 3 gangsten. 1 overligger på plads (ingen skålgruber erkendelige). NV-kammer, 3,8 m. langt og 2,3 m. bredt: 3 bæresten. 1 tærskelsten. 2 gangsten. Ingen overligger. 1 væltet randsten i NV-ende og i V-lige langside. ** Seværdighedsforklaring ** Langdyssen, der er ret velbevaret, ligger i skov lige ud til amtsvejen. Rasteplads lige N for. Bevoksning: 1983: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Seværdig langdysse.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links