4411-1-1
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
441111
Sted- og lokalitetsnummer
230301-230
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Skelde, art.nr. 2, bd. I, bl. 43, kortblad 5, parcel nr. 118/74. Voldsted. Voldstedet består af en omtrent cirkelrund, ca. 2,25 m høj banke, hvis dia- meter på overfladen er ca. 8 m, ved foden ca. 14 m. Banken er omgivet af en ca. 6 - 8 m bred, tildels vandfyldt voldgrav. Bankens fod og gravens yderkant er stensatte. På banken står 5 bøgetræer. Under fredningen er indbefattet den yderste gravskråning. Voldstedet ligger i gårdens have.

Undersøgelseshistorie

1933
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1933
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotVoldsted (blå) i gårdejer Jens P. Clausens have. Se [MSS] bilag. Fredlyst 6.12.1933.
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldstedet er nydelig holdt, men ejeren klager lidt over, at anlægget er vanskeligt at holde. Bl.a. er nogle af stenene i gravens kanter ved at falde ud og ejeren ytrer ønske om en restaurering. Over graven mod Ø er lagt en smal gangbro af et par tykke stammer med brædder over. På toppen af banken et mindre, stensat ildsted. Foto: S/H og F 06.04 SØ-lige del af graven fra NV, 06.05 banken fra ØSØ, 06.06 banken fra S.
1985
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
1990
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Haderslev Museum
1990
Museal udgravning - Haderslev MuseumUdgravningen bestod af en maskingravet grøft ind i voldgravens front på den sydlige side. Voldgravens kant kunne ikke klart iagttages, men det konstateredes, at voldgraven oprindelig har været bredere, men formentlig i nyere tid er blevet gjort smallere.
1991
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1998
Registrering via historisk dokumentation - Uspecificeret institution
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links