Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
19151
Sted- og lokalitetsnummer
140805-27
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Runesten, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

STENALTS VOLDSTED Stenalts lave borgholm er af uregelmæssig form med størst ud- strækning i nord-syd, hvor den måler indtil 130 m, mens den i øst-vest måler indtil 100 m. Borgholmen er omgivet af vandfyld- te grave, der i nord og syd er ca. 15 m brede, i øst indtil 50 m og i vest udvider sig til en sø. På borgholmen ligger den i hen- hold til bygningsfredningsloven i kl.B fredede hovedbygning; i- øvrigt er borgholmen og en del af have og parkanlægget om gården bevokset med træer. I den nordlige del af den østre grav er en lav holm. Over den nordre og den søndre grav er træbroer, og i nordvest fører en lav dæmning over graven. Fredningsgrænsen forløber langs gravenes ydre overkant, i vest dog efter en nord-sydgående linje 10 m vest for borgholmens vest- lige pynt. Det fredede areal måler i øst-vest og nord-syd ca. 150 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er dog tilladt at anvende det som have og park i samme omfang som hidtil. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske efter aftale med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1971
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenalt voldsted forefundet som beskrevet i fredningstekst. Vedr. adgang: Ikke offentlig adgang til selve fortidsmindet, som dog ligger umiddelnart op ad offentlig vej og er synligt herfra. Bevoksning: 1988: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Flot og velplejet voldsted med vandfyldte grave.
2015
Registreringsprojekt/runesten - KulturstyrelsenStenalt-stenen (fragment) (1915:1) / I anlægget foran hovedbygning på Stenalt.

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links