Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
19148
Sted- og lokalitetsnummer
140910-6
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 3/6 1932. Forpagter Jens p. Hoe. Afmærkn.: MS 1933, Albrectsen. Hellekiste, 3,70 m lang i NNV-SSØ, 1,65 m bred, bestående af 4 sten i hver langside, 2 i N og 1 i S. 2 overliggere på plads, to andre anbragt lige Ø for kisten. I ager. 1 m jord omkring den er medindbefattet i fredningen.

Undersøgelseshistorie

1927
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNr. 6. Glemt af A.P. Madsen. Beskrives af Neergaard 1927: Udjævnet Høj. Heri 1927 fundet en Hellekiste fra yngste Stenalder (Ejer: Jens P. Hoe). [[Fredlyst 1932. MS.]] [[Bevoksning 1991: Græs og Løvtræer.]]
1927
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNr. 6. Glemt af A.P. Madsen. Beskrives af Neergaard 1927: Udjævnet Høj. Heri 1927 fundet en Hellekiste fra yngste Stenalder (Ejer: Jens P. Hoe). [[Fredlyst 1932. MS.]] [[Bevoksning 1991: Græs og Løvtræer.]]
1927
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidN01 546/27. Sb. 14.09.10-6. Div. korrespondance ang. C. Neergaards, N01, besigtigelse i 1927. Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 29/9 1927 ml. Skovrider C. Paulsen, Støvringgaard Klosters Skovdistrikt pr. Randers, og N01. Korrespondance af d. 1/10 1927 ml. C. Neergaard og N01.
1932
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHellekiste, 3,70 m l. i NNV-SSØ, 1,65 m br., bestaaende af 4 Sten i hver Langside, 2 i N og 1 i S. 2 Overliggere paa Plads, to andre anbragt lige Ø for Kisten. 1 m Jord omkring den fredet. I Ager. [[FM 3/6 1932 MS]]
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHellekiste i lav høj (-rest). Forefundet som beskrevet. Flere gamle hyldebuske i kammeret, delvis omsluttende dækstenene og med deraf følgende risiko for forrykkelse af disse. Hyldene bør fjernes. Marksten på især den østlige del af højen, samt i kammeret. Rævegrav med udmunding i S-fod. Højen bør medinddrages i tinglysningen. Bevoksning 1991: Græs og Løvtræer.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Markstenene ser dog ud til at være fjernet. Ingen synlig rævegrav mod syd mere. Til gengæld ser der ud til at have været dyr og dyregrave i kammeret. FM-sten mod syd. Stenene i kammeret er dækket af højt græs. Mod nord en lille busk.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links