Banke 2 set fra Ø
.
Banke 2 set fra Ø
.
Oversigtsfoto set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Horsens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
281316
Sted- og lokalitetsnummer
160508-15
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Toftum = Ørbæk by. Torupvolde Voldstedet består af en borgplads, der er identisk med hele det nuværende haveareal, med en vold, der danner havens østre begrænsning samt en banke i havens sydvest- hjørne. Volden er ca. 65 m lang og 1-1,5 m høj, og i vest afsluttet med en lodret kampestenssætning. Banken er ca. 21 m lang i nord-syd, ca. 12 m bred og 4 m høj. I den østre side en udgravning, ca. 2 m i diameter, med vægge af opstablede kampesten. Til anlægget hører også en rund ca. 4 m høj banke der er 20 m i diameter og som ligger i ådalen udenfor haven, ca. 6 m fra banken i havens sydvest- lige hjørne. Volden og begge banker er bevokset med træer. Fredningen omfatter havearealet med vold og banke, ca. 73 m i øst-vestlig retning og ca. 63 m i nord-sydlig retning, samt den udenfor i ådalen liggende banke. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald. Haven må anvendes som hidtil og træhugst er forbeholdt ejeren.

Undersøgelseshistorie

1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1934
Privat besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1969
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2000
Uspecificeret museal aktivitet - Horsens Museum
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumVoldsted med to banker. Banke 1 ligger i havens sydvestlige hjørne. Banke 2 ligger lige udenfor haven mod SV. Banke 1 er rimelig tæt bevokset med løvtræer og buskads. Banke 2 er tæt bevokset med løvtræer både unge og gamle. Borgpladsen er udlagt som have.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links