Oversigtsfoto set fra N
.
Oversigtsfoto set fra SV
.
Oversigtsfoto set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Horsens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
28139
Sted- og lokalitetsnummer
160508-11
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Grothøj". Ved afgravning er højen, der er 3,2-3,5 m høj, blevet tresidet og måler mod vest 9-10 m, mod nord 11-12 m og mod syd 12-13 m. Affladet top, stejle sider. Bevokset med græs og buske, i ager.

Undersøgelseshistorie

1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høj, kaldet Grothøj, 12' høj, 60' i Tværmaal. I denne Høj er for over 30 Aar siden gravet. Man stødte paa en Del store Sten, der formenes at høre til et Kammer. Dermed ophørte denne Gang Gravningen. Senere er der atter gravet. Den østlige Sides nederste Del er afgravet, et mindre Hul findes i den sydlige side, og i Toppen er der et Hul. 6' dybt og 8' i Tværmaal, fra hvilket der gaar en Sænkning ud mod Ø. En større Tornebusk staar paa den nordre Side, en anden paa den søndre, ellers er Højen bevokset med Græs.
1932
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Horsens Museum
1934
Privat besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Grothøj" - Paa Udskiftningskortet "Gret Høj". Paa Skraaningen af Højen ud mod Vejen er fundet et større Stykke Rav som Ejeren lod lave 2 Ravsmykker af. 1931-32 lod Ejeren fjerne over 100 Læs Jord fra denne store smukke Høj til Fyld i en Mergelgrav. Dens Profil er nu: [se skiste i sb.]
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Grothøj". Ved afgravning er højen - der er 3,2-3,5 m høj - blevet tresidet og måler mod vest 9-10 m, mod nord 11-12 m og mod syd 12-13 m. Affladet top, stejle sider. Bevokset med græs og buske, i ager.
1953
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1973
Uspecificeret aktivitet - Horsens Museum
1973
Anmeldelse fra privat - Horsens Museum
1997
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumHøjen er helt groet til i løvtræer (især hyld) samt krat og brændenælder.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links