Oversigtsbillede -voldgrav set fra SØ
.
Oversigtsbillede -voldgrav set fra SV
.
Oversigtsbillede -voldgrav set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Vejle Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
311112
Sted- og lokalitetsnummer
170402-56
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

VOLDSTED Det lave voldsted, hvorpå Tirsbæk fredede hovedbygning ligger, består af en ca. 80 x 40 m stor nærmest rektangulær borgbanke, hvis nordlige del har lave stensatte skrænter. Banken er mod nord, øst og syd omgivet af en ca. 10-15 m bred voldgrav og mod vest af en kunstig udgravet opstemmet sø, der yderst i nord- øst har stensatte bredder. Murede broer fører over voldgraven i nord og syd; en smal træbro fører over den nordlige del af den østlige voldgrav. Fredningen omfatter borgbanken og voldgraven samt søen, således at fredningsgrænsen går 2 meter uden for voldgraven mod nord, øst og syd og langs søens grænser vest for borgbanken. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, eller på nogen måde beskadiges ved gravning eller henkastning af jord, sten og affald. Ny bebyggelse på borgbanken såvel som op- rensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må ikke ske uden Nationalmuseets samtykke.

Undersøgelseshistorie

1967
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1997
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldsted med Tirsbæk's hovedbygning. Som fritekst. Tilføjelse: 2-3 parallelle dybe hulveje skærer gennem bakken og forbinder vejsving øsg for nuværende vej, øst for Møllekjær, ca. 875 m NNV for Tirsbæk voldsted. Bevoksning: 1997: Græs og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links