Faktaboks

Kommune
Kolding Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
36105
Sted- og lokalitetsnummer
170702-1
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1481 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Voldgrav, Middelalder (dateret 1481 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vargårde voldsted. Voldstedet består af en ca. 40 x 40 m stor banke med plan mod syd skrånende overside. Banken er i øst og vest begrænset af en ca. 10 m bred indtil 2 m dyb voldgrav. Banken og voldgraven er græsgroet. Fredningsgrænsen følger i nord vejen. I øst og vest går den 2 m fra gravenes ydre øvre kant, medens den i syd går 5 m fra bankens fod mod engen. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, beplantes, bebygges eller på nogen anden måde beskadiges ved gravning, pløjning eller henkastning af jord, sten og affald

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTomten af det gamle Vargaard ses umiddelbart syd for den nuværende Gaard. Den benyttes som Stakhave og lign., og Pladsen er angivet paa Generalstabens Kort. Der ses endnu en ubetydelig Høining af aflang firkantet Form omgiven af en Indsænkning, som er Rest af den oprindelige Grav. Pladsen ligger meget lavt ved Kanten af en Eng eller Mose, og Voldstedet er som sædvanlig dannet ved at føre en Grav fra denne vandrige Strækning ind omkring en naturlig lav Høining. Paa Pladsen findes talrige Murbrokker o.lign.
1932
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTomten af den gamle Vargaard.
1944
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceAnmeldt til N02 i brev af 17/4 1944 fra H. Neumann [Haderslev Amts Museum]: Foranlediget af en meddelse fra et medlem af museets bestyrelse besigtigedes Vargaarde voldsted, Hejls s., Vejle a. Her var man ved dræning stødt på store sten og munkesten. Voldstedet, som var anlagt på spidsen af en mellem to små lavninger fremspringende bakke, synes at være ret velbevaret. På voldstedets østside havde dræningsgrøften strejfet en samling store sten, deres bestemmelse kunne ikke ses. Forskellige træstykker, hvoriblandt nogle tilspidsede ender af tykke pæle lå i nærheden. Ved vestsiden af voldstedet var i en dræningsgrøft fremdraget nogle munkesten og en hel tagpande, som hjemtoges og hermed indsendes til N02. Dræningsgrøfterne gik i indersiden af voldgravene, der kunne ikke iagttages noget om voldstedets opbygning. ...[Brevet fortsættes].
1944
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceKorrespondance ml. N02 og H. Neumann ang. mulig fredning af Vargaarde voldsted, sb. 1, Hejls s.
1950
Byggeri og anlæg - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1966
Diverse sagsbehandling - Museum SønderjyllandDiverse korrespondance og sagsbehandling ang. Vargårde, Hejls sogn sb. 1. Bl.a. omfattende N02 jour. nr. 39/44 og 1046/66.
1966
Museal besigtigelse - NationalmuseetAfskrift [fundet i HAM's sognebeskrivelse]: Voldstedet af det gamle Vargaarde ligger på matr. 1 a af Vargaarde. Det besøgtes d. 2/8 1966. Voldstedet ligger umiddelbart S for det nuværende Vargaardes avlsbygninger, kun adskilt af en vej. Anlægget består af en ca. 40 x 40 m. stor banke med plan, mod syd skrående, overside, der i Ø og V ledsages af en ca. 10 m. og max. 2 m. dyb voldgrav. Graven har utvivlsomt været vandfyldt, men er nu i lighed med banken græsgroet. I N må der have været en tilsvarende grav, men der er tilkastet og ikke synlig. I S ligger banken ud mod en fugtig eng, og der har næppe været en grav her. Anlægget er fredet i henhold til naturfredningslovens § 2.
1967
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1981
Grøft ved byggeri/anlæg - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1981
Diverse sagsbehandling - Museum SønderjyllandFundberetning for undersøgelse af kabelgrøft gennem Vargaarde voldsted, sb. 1, udført af Henning Nielsen d. 2-3/12 1981.
1981
Museal prøvegravning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1993
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links