Oversigt over begge langdysserne set fra nord
.
Randsten i sydenden mellem de to tvillingedysser set fra syd
.
Oversigt af tvillingedysser set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Kolding Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
35106
Sted- og lokalitetsnummer
170706-30
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Stenderup skovdistrikt. 2 parallelle dysser - langdyssen orienteret omtr. N-S. Dysserne, hvis jord- høje støder sammen og kun er adskilt af en 0,5 m bred kløft, er 1,0-1,5 m høje, 52-55 m lange og 21-22 m brede (samlet mål). Nær sydenden i begge dys- ser store huller fra bortgravede kamre; i det vestlige ligger endnu 2-3 min- dre sten. Det samlede mindesmærke er omgivet af randsten, som følger: I nord- siden 4 store, opretstående randsten, foruden 7-8 mindre ca. 4 m inde på mindesmærket; i østsiden 5 større opretstående randsten plus 1-2 mindre, lig- gende; i vestsiden 16 opretstående randsten, plus 2-3 liggende; i sydsiden 3 store, opretstående randsten plus 3 mindre, liggende i rækken, 9-10 mindre ca. 2 m inde på mindesmærket. Bevokset med enkelte store bøgetræer og egetræ- er samt delvis med graner og buske, i skov. (Restaureret). 15.9. 1987 meddelt fra Nationalmuseet, at den vestlige af langdysserne har sb. nr. 30 og den østlige sb. nr. 30A.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links