Oversigt af runddysse set fra vest
.
Foto, oversigt
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Kolding Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
35107
Sted- og lokalitetsnummer
170706-31
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Stenderup skovdistrikt. Forstyrret runddysse, 0,6-0,7 x 8-9 m. Ved midten et hul, hvori ses 2 større sten, rester af et dyssekammer. Der ses 12 væsentlig mindre randsten. Bevok- set med enkelte buske, i skov.

Undersøgelseshistorie

1932
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidForstyrret Runddysse. Jordhøjen 0.75 m høj, 9 m i Tværm. I dens Midte et Hul, hvori ses 2 Sten (den ene sprængt). 4 Randsten,: paa Plads. Den ene, mod Nord, er sprængt. Bevoksning: 1983: Mos og Græs
1932
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal besigtigelse - Museet på KoldinghusBesigtigelse af forstyrret dobbelt-langdysse (sb. 30-30A) samt forstyrrede runddysser (sb. 31-32). Besigtigelsen blev foretaget på vegne af MKH. Dobbelt-langdyssen (sb. 30-30A): N-S orienteret, 56 m. lang og samlet bredde ca. 22 m. Runddysse (sb. 31): Ca. 11 m. øst for sb. 30-30A, en svag forhøjning i terrænet, diam. ca. 7m. Et stykke længere væk fra ovennævnte høje lå sb. 32. Det gjaldt for alle lokaliteter, at flere større sten fra såvel randstenskæde som kammerkonstruktion var blevet væltet/fjernet.
1941
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBesigtigelsesrapport for sb. 30-30A, 31 og 32 indsendt til N01 med anmodning om hjælp til restaurering af disse lokaliteter.
1943
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRestaurering af tvillingedysse (sb. 30-30A) samt runddysser (sb. 31-32). Ca. 15 m. øst for den østre langdysses gravområde (sb. 30-30A) lå en lav rundhøj, diam. 20 m (sb. 31). Af gravkamret manglede såvel dæksten som sidesten, og kun den østre endesten var på oprindelig plads. Den vestre endesten lå indvæltet i graven og blev genopstillet. Ved oprensning af gravkamret fandtes en økselignende kalksten, ca. 14 cm. lang og 7 cm. bred, samt et 8 cm. bredt brudstykke af en flintdolk. Begge genstande på MKH. Af randsten forefandtes 12 stk. Billed- og fotodukumentation vedlagt sagen.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidForstyrret runddysse, 0,6-0,7 x 8-9 m. Ved midten et hul, hvori ses større sten, rester af et dyssekammer. Der ses 12 væsentlig mindre randsten bevokset med enkelte buske, i skov.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBrev indsendt til N01: Forslag om restaurering af sb. 30 og 31.
1956
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidK. Brummers forslag om restaurering af sb. 30 og 31 blev afvist af N01. Idet at sb. 30 allerede var blevet restaureret ved Nationalmuseets foranstaltning en del år tidligere, mens at sb. 31 skønnedes for ødelagt til at et tilfredsstillende resultat ville kunne opnås.
1983
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMål: 0,7 x 8,0 m. Som beskrevet. Foto: E.B. Bevoksning: 1983: Mos og Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links