Oversigt af runddysse set fra sydøst
.
Foto, oversigt
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Kolding Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
35105
Sted- og lokalitetsnummer
170706-32
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Stenderup skovdistrikt. Runddysse. Jordhøjen 9-10 m i diam. 0,4-0,6 m høj, udflydende. Lidt SØ for højens midte resten af et kammer, med 2 større og 1 mindre sten, alle for- skudt, og sænkning efter gravning. Der ses 17-18, gennemgående mindre, væl- tede randsten. Bevokset med buske, i skov. NMI: .... med enkelte buske, ...

Undersøgelseshistorie

1932
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høj, 0.50-1 m høj. Noget hullet paa Gr. af Opgravning af Trærødder. Omtr. i Centrum rager en Sten op, der vender en flad Side mod Ø., 0.35-0.50 m høj. Ved Siden af den ligger et større Sprængstykke. Mod Ø. ses, omvæltede og til Dels jorddækkede, 3 store Randsten, den største er 1.75 m lang, 1-1.10 m br. Mod N. og SV. ses 2-3 Randsten. Om Højens Fod, særlig mod Ø. flere Huller efter borttagne Randsten. Mindesmærket har opr. været en Runddysse. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1932
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal besigtigelse - Museet på KoldinghusBesigtigelse af forstyrret dobbelt-langdysse (sb. 30-30A) samt forstyrrede runddysser (sb. 31-32). Besigtigelsen blev foretaget på vegne af MKH. Dobbelt-langdyssen (sb. 30-30A): N-S orienteret, 56 m. lang og samlet bredde ca. 22 m. Runddysse (sb. 31): Ca. 11 m. øst for sb. 30-30A, en svag forhøjning i terrænet, diam. ca. 7m. Et stykke længere væk fra ovennævnte høje lå sb. 32. Det gjaldt for alle lokaliteter, at flere større sten fra såvel randstenskæde som kammerkonstruktion var blevet væltet/fjernet.
1941
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBesigtigelsesrapport for sb. 30-30A, 31 og 32 indsendt til N01 med anmodning om hjælp til restaurering af disse lokaliteter.
1943
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRestaurering af tvillingedysse (sb. 30-30A) samt runddysser (sb. 31-32). Ca. 100 m. nord for den nordlige ende af sb. 30-30A lå en lidt større rundhøj (sb. 32), 25 m. i diam., kranset af 20 randsten. Af kamret fandtes de to sidesten, medens endestenene manglede. Formentlig var det dækstenen som lå afvæltet øst for graven. Ved oprensning af graven fandtes en 14 cm. lang og 6 cm. bred sleben flintøkse samt en pilespids af rødlig flint 3,5x2 cm. De fundne genstande blev indlemmet på MKH. Billed- og fotodukumentation vedlagt sagen.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse. Jordhøjen 9-10 m i diameter, 0,4-0,6 m høj, udflydende. Lidt sydøst for højens midte rester af et kammer, med 2 større og 1 mindre sten, alle forskudt, og sænkning efter gravning. Der ses 17-18 gennemgående mindre væltede randsten. Bevokset med buske, i skov.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMål: 0,6 x 10,0 m. Foto: E.B. Som beskrevet. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links