Faktaboks

Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
401447
Sted- og lokalitetsnummer
090412-95
Anlæg
Borg/Voldsted, Udateret (dateret 500 f.Kr. - 1800 e.Kr.); Bygning, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Bygning, Historisk Tid (dateret 1536 e.Kr. - 1799 e.Kr.); Tro og tradition, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Jordfæstegrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2010 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Volden". Skarprygget højning, 4 x 29 x 16 m. Orienteret Ø-V. N-siden svagt konveks; S-siden konkav efter gammel indgravning. Ved foden af denne er opført et mindre maskinhus. Synes utvivlsomt at have indgået i middelalderligt forsvarsværk; det er dog uvist, om den bevarede del af "volden" er en segmentformet rest af en primær gravhøj.

Undersøgelseshistorie

1850
Byggeri og anlæg - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMatr. No 17. Ved Gaarden har staaet et af (eller under) nuværende Fæster nedrevet gammelt Hus, bygget paa Egepæle mod Nordvest, Egetræs-Bindingsværk, klinede Lervægge. - Rundt om Gaarden gaar Mosedrag. - V. for Gaarden ligger en Vold, nu 75' lang, 41' bred for neden paa det bredeste Sted, indtil 15' høj, for omtr. 100 Aar siden sløjfedes den større, sydlige, Del. - Rundt om ved Gaarden findes "Munkesten". Sagnet fortæller, at en Herremand fra den Borg, der antages at have ligger her, en Gang red sin Frue ihjel ved "Fruepletten", oppe ved Drejet.
1970
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Forskningsafd., Marinarkæologiske UndersøgelserAnmeldelse om fund af skelet i volden.
1989
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1989
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Volden" Skarprygget højning, 4 x 29 x 16m. Orienteret Ø-V. N-siden svagt konveks, S-siden konkav efter gammel indgravning. Ved foden af denne er opført et mindre maskinhus. Synes utvivlsomt at have indgået i et middelalderligt forsvarsværk, det er dog uvist, om den bevarede del af "volden" er en segmentformet del af en primær gravhøj.
1989
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1989
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links