Informationstavle opsat på nåletræ
.
Fortidsmindet set fra syd
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
40144
Sted- og lokalitetsnummer
090412-68
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 2/10 1893. (Kammerh., Hofjægerm. P.C. Greve Bille- Brahe-Selby til Brahesminde). Afmærkn.: MS. (1893, Adjunkt Boesen). Dyssekammer på "Klokkehøj". Kammeret orienteret i VNV-ØSØ, sat af 2 sten for den nordnordøstlige side (overdelen af den ene bortsprængt), 1 for den sydsydvestlige side (et stykke afsprængt) og 1 for den østsydøstlige ende (væltet). Umiddelbart NV for kammeret ligger den sprængte dæksten. Kammeret fyldt med mindre sten. I granhegn.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1892
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1977
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1978
Museal udgravning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1978
Analyser af materiale - Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
1987
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDyssekammer, nærmest polygonalt, forefundet som beskrevet i fredningstekst. Dog er "den sprængte dæksten" NV for kammeret istedet en bæresten in situ, jvf. udgravningsresultat i forbindelse med restaurering (se Sv. Thorsen: "Klokkehøj ved Bøjden.....", KUML 1980,p. 105). Mellem bærestenene ses intakt tørmur. Mellem de to N-lige sten er denne dog nylig sparket ind i kammeret. Bevoksning: 1987: Græs
1999
Registrering af knoglemateriale - Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links