Oversigtsfoto set fra Ø
.
Oversigtsfoto set fra Ø
.
Oversigtsfoto set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Silkeborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2409105
Sted- og lokalitetsnummer
130305-208
Anlæg
Brønd, Nyere tid (dateret 1800 e.Kr. - 1899 e.Kr.)

Original fredningstekst

Anlæg ved sø og mose. Sat af hovedstore sten. 0,9 m i diameter og mindst til 1,5 m dybt.

Undersøgelseshistorie

2004
Anmeldelse fra privat - Silkeborg MuseumUnder nedgravning af hegnspæle var anmelderen stødt på en lille kreds af sten umiddelbart under pløjelaget.
2004
Museal besigtigelse - Silkeborg MuseumDet kunne konstateres, at der var tale om en brønd.
2004
Museal prøvegravning - Silkeborg MuseumBrønden havde en indvendig diameter på ca. 80 cm. På bunden af brønden fandtes noget jern samt et stykke porcelæn. Brønden, der formodentlig er fra slutningen af 1800-tallet og har formentlig været brugt af ejendommen Bøllingsøgårdvej 11D.
2007
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumBrønd. Dækket af højt græs.

Brønd

Brønd, boret eller udgravet hul i jorden beregnet til opsamling og udnyttelse af fx vand eller gas- og olieforekomster. Se også artesisk vand, boreplatform og grundvand. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links