Oversigtsbillede - brønden set fra nord
.
Oversigtsbillede - brønden set fra syd
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Vejle Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
300845
Sted- og lokalitetsnummer
170902-114
Anlæg
Brønd, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til Naturstyrelsen, men ikke tinglyst *********************************** Brønd. Stensat af forholdsvis små sten 140 cm i lysning foroven og mindre mod bunden. Ca. 65 cm af dybden synlig.

Undersøgelseshistorie

2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Brønd

Brønd, boret eller udgravet hul i jorden beregnet til opsamling og udnyttelse af fx vand eller gas- og olieforekomster. Se også artesisk vand, boreplatform og grundvand. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links