Brahetrolleborg Vandmølle ligger på Reventlowsvej 2 i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bygningen er fredet.

Beskrivelse

Landevejen Nyborg-Faaborg løber tæt forbi Brahetrolleborg Mølle. Det eksisterende vandmølleanlæg der ligger ved Silkeå, som gennemløber herregården Brahetrolleborg, er opført i 1792 ifølge murjernene i gavlen. Brahetrolleborg Slot, der oprindelig blev anlagt som "Holme Kloster" under cistercienserordenen i 1200-tallet, har givetvis haft en klostermølle tilknyttet. Måske med et underfaldshjul, der senere blev udskiftet med tre overfaldshjul. Møllen var oprindelig kornmølle. I 1943 blev de tre overfaldshjul erstattet med en turbine, der leverede energi til slottet, indtil man for få år siden skiftede til halmfyr. I dag anvendes bygningerne til beboelse. Bygningerne er opført på et fundament af kampesten. Facaderne er i grundmur, mens selve mølleriet delvis er bræddebeklædt et på to. Taget er halvvalmet og teglhængt. Der er kun bevaret lidt mølleinventar, herunder turbine og kværn. Bygningerne er rimeligt vedligeholdt.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links