Oversigtsfoto set fra SØ
.
Oversigtsfoto set fra NV
.
Oversigtsfoto set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Skanderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
251322
Sted- og lokalitetsnummer
150404-106
Anlæg
Bro, Nyere tid (dateret 1700 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Bering Bro. Broens facader er opført af granitkvadrer, mens dens gennemløb er opført af tildannede kampesten. Buens spændvidder er 6 m. Afstanden fra underkanten af buestikstenen til vandoverfladen er ca. 5 m. Gennemløbet er 16 m langt. Hver facade 5,5 m høj og 11 m bred. Fra de 4 facadehjørner er udadskrånende 4,5 m lange fløjmure, der er vinkelstillede. Både ved sluget og afgangen er der et 7 m langt og 1 m højt smedejerngelænder. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning, autoværnet eller det nye gelænder af jernrør.

Undersøgelseshistorie

2006
Diverse sagsbehandling - KUAS, FortidsminderLokaliteten mgl. data.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumBro

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links