nordlige gennemløb
.
sydlige gennemløb
.
vejen over broen set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
411293
Sted- og lokalitetsnummer
230101-336
Anlæg
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Granitplankebro. Broen er opført af kampesten. Gennemløbet er sat af 3 skifter kampesten, hvorpå ligger de ca 35 cm høje og ca 150 cm lange granitplanker. Gennemløbets bredde er ca. 40 cm, dets højde ca. 100 cm, og dets længde ca. 4,30 m. Mod syd er gen- nemløbet forlænget, således at broens originale søndre front ikke er synlig. Gennemløbets bund er stenlagt og over granit- plankerne er ca. 70 cm jordfyld og grus-vejbane. Ved broens nordside er rester af en stensætning på begge sider af gen- nemløbet. Broen er beliggende ca. 60 m nord for Melved skov- fogedhus, hvor vejen gennem Als Nørreskov passerer Melved bæk. Fredningen omfatter broen i dens oprindelig længde (altså ikke den nyere udvidelse mod syd) samt 5 m af vejdæmningen på begge sider af gennemløbet. Ovennævnter mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres, ombygges eller beskadiges på nogen anden måde. Henlæggelse af jord, sten og affald i åløbet under broen må ikke finde sted. Bortset fra almindelig vedligeholdelse skal evt. re- parationer ske i samråd med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorIngen fotos.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBro
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2016
Registreringsprojekt/vejspor - KulturstyrelsenMelvedhus, Als. Stensat bro og vadested.

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links