Oversigtsbillede - broen set fra S
.
Oversigtsbillede - broen set fra N
.
Oversigtsbillede - broen set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Vejle Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
31107
Sted- og lokalitetsnummer
170815-53
Anlæg
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Umatrikuleret vejareal, litra "u" og "v" (Søndergade/Sønderbrogade), Vejle Bygrunde Bro, "Sønderbro". Broen er opført af granitkvadrer. Den har 3 gennemløb. De er alle hvælvede. Hvert gennemløb er 11 m langt målt fra spids til spids på strømpillerne. Det nordlige og det sydlige gennemløb er 3,8 m bredt og 3 m højt, målt fra underkanten af buestikstenen til bunden af vandløbet. Det mellemste gennemløb er 5,7 m bredt og 3 m højt, målt fra underkanten af buestikstenen til bunden af vandløbet. De to strømpiller er 11 m lange og 2,5 m brede ved vandoverfladen. Den oprindelige vejbane er ca. 8 m bred. Både ved sluget og afgangen er den afgrænset af en kvadrestensmur, der er sat i 4 skifter. Hver mur er ca. 1,2 m høj og 23 m lang. Broen er senere udvidet med en gangbro på hver side. De afgrænses af et smedejernsgelænder, der er ca. 1,2 m højt og 23 m langt. 2 m lange, vilkelstillede fløjmure indsnævrer vandløbet både ved sluget og ved afgangen. Over broen fører Søndergade/Sønderbrogade. Under broen løber Sønderå.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBro
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links