Oversigtsbillede af de tre vildbanesten foran den tidligere Amtsgård
.
Vildbanestenen set fra Ø
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Vejle Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
31101
Sted- og lokalitetsnummer
170815-15
Anlæg
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vildtbanepæl. 190 cm høj. Grundflade 37 x 35 cm. topflade 30 x 25 cm. På forsiden der vender mod Ø, er indhugget: .øverst..en krone .under den. F 5 .herunder.W I L D .og..B A N E . .og.. 1760 .nederst.. N 15

Undersøgelseshistorie

1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVildtbanepæl. 190 cm høj. Grundflade 37 x 35 cm, topflade 30 x 25 cm. På forsiden der vender mod Ø, er indhugget: øverst en krone, under den F 5, herunder WILD, og BANE, og 1760, nederst N 15.
1987
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1987
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1987
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Vildtbaneafmærkning

En vildtbane er et samlet jagtområde. Ved middelalderens begyndelse var jagtretten tilsyneladende knyttet til ejendomsretten til jorden, men fra dette tidspunkt blev jagten reguleret med et stadig stigende antal kongelige bestemmelser, bl.a. fredninger. I slutningen af 1700-tallet var jagten på land stort set forbeholdt konge og adel, men med Jagtloven af 1851 ophævedes disse privilegier, og jagtretten knyttedes atter til ejendomsretten. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links