Bro set fra sydvest
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Vejle Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
31108
Sted- og lokalitetsnummer
170507-13
Anlæg
Bro, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglysning 1994: ***************** Mølholm Bro. Broen er opført af granitkvadrer med konkav hvælving. gennemløbet er ca. 10 m langt, 1,2 m højt målt fra underkanten af buestikstenen til bunden af bækken, og 2,4 m bredt. facaden ved sluget er 2 m høj og ca. 5 m bred. Facaden ved afgangen ses ikke. 3 forsyningsrør løber gennem broen. Over broen fører Fredericiavej, hovedlandevej 341. Beliggenheden er vist på vedhæftede rids.

Undersøgelseshistorie

1994
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1997
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske Centralregister
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links