Faktaboks

Kommune
Aalborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
121258
Sted- og lokalitetsnummer
120511-151
Anlæg
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldgrav Den vandfyldte voldgrav er ca.153 m lang og 24 m bred foroven. Over graven fører en 5 m bred, muret bro med 4 buer. 13 m fra gravens sydende findes et 3 m bredt udløb. Gravens sider er stensatte og kanterne er 1,5 -2 m høje, i nordenden dog kun 0,5-1 m. Kanterne er bevokset med træer. Voldgraven ligger vest for hovedbygningen. Grænsen for det fredede areal foløber langs gravens øvre kan- ter og broen er indbefattet i fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, beplantning, henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden å må kun ske i samråd med rigsanikvaren.

Undersøgelseshistorie

1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom før. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBro, Vandfyldt grav
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumVandfyldt rektangulær voldgrav. På baggrunde af ortofoto kan det konstateres, at graven længde er 139 meter og ikke som tinglyst 153 meter. Begyndende tilgroning i siv. Ellers velplejede udenomsarealer.

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Vandfyldt grav

Voldgrav, gravet kanal anvendt som befæstningsanlæg i forbindelse med borge. I Danmark kendes voldgrave fra forhistoriske anlæg, fx trelleborge. De fleste af borgene i middelalderen var befæstet med en eller flere volde og grave. Voldgrave forekommer som regel sammen med en vold, men kan også optræde alene eller sammen med en ringmur. De kan være tørre eller fyldt med vand. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links