Faktaboks

Kommune
Silkeborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
230926
Sted- og lokalitetsnummer
130612-207
Anlæg
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Vejkiste, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

umatr. vejareal - Østermarksvej - ud for matr.nr. 2-s Nørre-Knudstrup, Thorning: Broanlæg. Broanlægget består af en stenkiste og en bro, der ligger i direkte forlængelse af hinanden. Stenkistens gennemløb er 1 m bredt, 1,35 m højt og 5,3 m langt. Det består af kløvede kampesten med 6 overliggere. Broens gennemløb har samme bredde og højde som stenkisten. Den er opført af teglsten og har affladet hvælv. Den er ca. 4 m lang. Afgangen er spærret af et betonrør. Broen er tørlagt. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning.

Undersøgelseshistorie

1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenkiste. En meget velbevaret stenkiste. Den fra Ø kommende vej til Knudstrup kaldet "Tybovejen" går over stenkisten, hvorigennem der er afløb for vandet, som kommer oppe fra Gråskov samt fra Knudstrup Mose, N-på til Thorning videre til Gudenå. For 1 år siden var den nær sin ødelæggelse, da bækken, som løber under den, skulle sænkes. Uforstand fra Hedeselskabet og Kjellerup Kommunes side. Vi fik hurtig hjælp fra Viborg Stiftsmuseum. ** Seværdighedsforklaring ** Stenkiste indgravet i Hærvejsforløbet.
2005
Tinglysning - KUAS, FortidsminderBroanlæg.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet er svært erkendeligt i landskabet.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet er svært erkendeligt i landskabet.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet er svært erkendeligt i landskabet.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet er svært erkendeligt i landskabet.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet er svært erkendeligt i landskabet.

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links