Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
43119
Sted- og lokalitetsnummer
230208-124
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Brohoved skanse. Skansen består af en femsidet plateau, omgivet af volde og grave. På plateauet er en tværvold. Skansen, der er græsklædt med spredt bevoksning af buske og træer, benyttes som park. Skansens nordvestlige hjørne er gennembrudt af en asfalteret vej, der går ind til et mindre rektangulært asfalteret areal. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorIngen bemærkninger. Bevoksning: Græs, buske. Omgivelser: By. Foto: S/H og F 05.32 Ø-lige del fra S, 05.33 tværvolden fra Ø, 05.34 V-lige del fra N.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterSkanse
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links