Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523512
Sted- og lokalitetsnummer
060406-117
Anlæg
Runesten, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Runesten, kløvet sten i to brudstykker, der sammenholdes af to jernankre. Højde 2,1 m, bredde 0,65-0,70 m og tykkelse 0,25-0,30 m. Runeindskrift på smalsiden ud mod vejen. Lig- ger i lille lund.

Undersøgelseshistorie

1870
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Brohuse"=Runestenen, først paaagtet siden 1866, nu optagen af Broen og opstillet S. for samme. Indskriften er:[runetegn] Det særegne andet Ord læser jeg som "auka let", og forstaaer det saaledes:"Bufi lod øge" denne Steen til de andre Mindestene, som forhen stode paa samme Plads, det bemærkes derhos, at flere af de andre Stene i Broen aldeles have Form som Bautastene, men hvor de ere tagne fra, kan nu Ingen vide. - Et Par af Runerne synes vel at være "stungne", men ved en opmærksom Betragtning af selve Stenen vil man vistnok finde, at disse Fordybninger ere aldeles tilfældige. Stenen turde maaske være den ældste af alle de bekjendte bornholmske Runestene.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunesten, kløvet Sten i to Brudstykker, der sammenholdes af to Jernankre. Højde 2.10 m, Bredde 0.65 - 0.70 m, Tykkelse 0.25 - 0.30 m. Runeindskrift paa Smalsiden ud mod Vejen. Ligger i en lille Lund.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRunesten stående ca. 10 m V for alfar vej i lille, forsømt anlæg i gammel skov. 2,3 x 0,7 x 0,3 m. ** Seværdighedsforklaring ** En af Bornholms ældste (før-kristne) runesten. Med oplysningstavle, der fortæller om runesten generelt og denne specielt. Smukt beliggende ved Gyldensø.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links