523510 oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
523510
Sted- og lokalitetsnummer
060406-123
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Rævehøj", ca. 3,3 x 23 m. Svagt beskadiget i nordre side og med små gravninger i toppen. NMI: "Rævehæj" som deklarationen.

Undersøgelseshistorie

1870
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn anseelig Høi, med Træer paa, godt bevaret. Bevoksning: 1986: Løvtræer
1912
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Bornholms Museum
1912
Genstand givet til museum - Bornholms Museum16 m nord for NV-hjørnet af sb.123 fandtes jordfæstegrav under 3 dæksten. Ved skelettet fandtes hals- og armring af bronze.
1912
Museal besigtigelse - Bornholms Museum
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Rævehøj"Som Deklarationen.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Rævehøj". 4 x 31,5 x 28,5 m. Overfladen overalt noget ujævn og forgravet, antagelig på grund af rævegrave, af hvilke en beboet ses i N-siden. I hovedsagen dog en smuk højprofil. N-siden er stærkt afgravet (evt. ved nærpløjning), således at den nu står som en 25 m lang, ret, 2-3 m høj brink, tilgroet med mindst 30 år gamle træer. Bør plejes af hensyn til den landskabelige virkning. Bevoksning: 1986: Løvtræer
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links