OS, set fra NNV
.
Krater, set fra ØSØ
.
OS, set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
52359
Sted- og lokalitetsnummer
060406-124
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Maglegrav"; i midten et bredt dybt hul, randet af en stenkreds 7 m i diameter. Uden for stenene en ringformet jordvold, største diameter 12-13 m. Ligger i Maglegaards skov. Matr.nr. 92a: 5235-8,9, sb. 127, 124. To høje i skel til matr.nr. 91 af Øster Marie.

Undersøgelseshistorie

1820
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdgravning uden fund.
1870
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Maglegrav", en Steenkreds i Skoven, oprindelig paa flad Mark, men nu er der ved Udgravning (af Jansen) dannet en Fordybning i Midten og en Forhøining udenom, der tildeels skjuler Stenene. Intet vides at være fundet deri. - Sagnet hos Skovgaard om "Kæmpen Magle, der med Hest og Hund ligger begraven i Maglegrav", er sandsynligvis lavet i den nyere Tid. Bevoksning: 1986: Græs og Løvkrat
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Maglegrav", I Midten et bredt dybt Hul, randet af en Stenkreds 7 m i Tvm. Uden for Stenene en ringformet Jordvold, største Tvm. 12 - 13 m. Ligger i Maglegaards Skov.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Maglegrav". 0,5 x 11,5 m. Høj forstyrret i ældre tid, således at den nu fremtræder som en 2 - 2,5 m bred ringvold, der omgiver et tragtformet krater ca. 6 m i diameter og ført ned under terrænhøjde. I kraterets kant og "ringvoldens" inderflade ses 10-12 sten, heraf nogle kantrejste tilsyneladende udgørende en cirkel 6,5 m i diameter. Stenkredsen er foormentlig randstenene i den så godt som bortgravede høj, "ringvolden" kan være opgravet højfyld kastet uden for fodkransen. I en afstand af 15-30 m er inden for det sidste par måneder anlagt en KUNSTIG RÆVEGRAV nedgravet i skovbunden under flad mark. Der ses kun to rørudmundinger, hver i sin 2 x 1,5 m store, 0,6 m dybe nedgravning. Resten af det ottetalsformede gangforløb kan kun følges på overfladen som nytilkastet jord og vil i løbet af et års tid være tilgroet ganske som den omgivende skovbund. Da rævegraven således ikke direkte berører det formentlig stærkt ødelagte fortidsminde og ikke i sig selv virker skæmmende på omgivelserne, har dette strengt taget ulovlige forhold ikke givet anledning til påtale. Bevoksning: 1986: Græs og Løvkrat
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links